WMO

Er wordt steeds meer verwacht vanuit de samenleving zelf. De participatie samenleving. Hierbij is er meer verantwoordelijkheid bij gemeenten komen te liggen om de samenleving hierin te ondersteunen. Dit vraagt een verandering in benadering zowel van de samenleving als van gemeenten. Juist in deze kanteling zie ik de uitdaging. Om snel maar grondig bij een aanvraag een inschatting te maken welke (preventieve en of curatieve) zorg nodig is, zowel vanuit het eigen netwerk als van professionals, ter versterking van de eigen kracht van de cliënt. Dit vraagt naast kennis van de wet ook gespecialiseerde kennis van de problematiek en een breed overzicht van allerlei factoren die van invloed zijn op de gehele situatie. De GGZ en Jeugdzorg zijn voor een gemeente een nieuw gebied. Vooral jeugdzorg vraagt om een holistische aanpak. Voor een kind om veilig en gezond op te groeien is het belangrijk om aandacht te hebben voor ontwikkeling, opvoeding en omgeving.
Een goede samenwerking tussen gemeente, wijkteams en vrijwilligers is hierbij heel belangrijk. Door meer gebruik te maken van allerlei initiatieven binnen de samenleving is het voor de cliënt mogelijk om zo zelfstandig mogelijk te blijven.

Reacties zijn gesloten.