aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Als geregistreerd aandachtsfunctionaris ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van de implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Ik coördineer het signaleringsproces, verwijzing en zorg rondom het kind en het gezin bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

In 2013 is de wet meldcode Huiselijk geweld in werking getreden om het aantal slachtoffers van kindermishandeling, huiselijk geweld en oudermishandeling te verminderen. Iedereen die met kinderen werkt is verplicht met deze meldcode te werken.

Om kindermishandeling, huiselijk geweld en oudermishandeling te voorkomen is het belangrijk om in een vroeg stadium signalen van geweld te signaleren.

De meldcode heeft in haar aanpak 5 stappen. Bij stap 2 hoort het consulteren van een deskundige collega of aandachtsfunctionaris. Dit betekent dat er binnen de organisaties waarop de meldcode van toepassing is ook een specifieke deskundigheid aanwezig moet zijn.

Als aandachtsfuctionaris ben ik zowel beleidsmatig als uitvoerend betrokken bij de kwaliteit, zorg en veiligheid binnen een organisatie. Een adviserende taak in de beleidsuitvoering en een coordinerende taak bij de uitvoering.

voor meer informatie kunt u terecht bij de LVAK.

Reacties zijn gesloten.